Cách sử dụng Pen Tool trong Photoshop

Khi sử dụng Photoshop cơ bản, rất nhiều bạn ngại sử dụng Pen tool vì không kiểm soát được cách vẽ của nó, điều này gây khó khăn trong một số trường hợp tạo vùng chọn và vẽ những shape vector. Mình hy vọng với video này sẽ giúp cho các bạn sử dụng Pen tool được dễ dàng hơn.

Share:

1 comment

  1. Photoshop có nhiều chức năng, trong đó sử dụng Pen Tool trong Photoshop là chức năng khả căn bản.

Leave a Reply