Free Split Toning Lightroom Preset

Bài viết này mình chia sẻ cho các bạn một Lightroom preset với tone màu violet và gold, hy vọng các bạn sẽ thích.

[image-comparator left=”http://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-1-before.jpg” right=”http://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-1-after.jpg” width=”100%” classes=”hover”][/image-comparator]

[image-comparator left=”http://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-2-before.jpg” right=”http://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-2-after.jpg” width=”100%” classes=”hover”][/image-comparator]

[image-comparator left=”http://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-3-before.jpg” right=”http://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-3-after.jpg” width=”100%” classes=”hover”][/image-comparator]

[image-comparator left=”http://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-4-before.jpg” right=”http://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-4-after.jpg” width=”100%” classes=”hover”][/image-comparator]

Các bạn có thể download preset tại đây:

[sociallocker]download[/sociallocker]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *