Hiệu Ứng Ảnh Với Square Brush

Video này Uyên chia sẻ cho mọi người cách làm hiệu ứng ảnh với square brush, đây là brush mặc định của Photoshop nên rất đơn giản và dễ làm dù cho bạn không thông thạo Photoshop cũng vẫn có thể làm được.

Share:

Leave a Reply