2 Comments

  1. Những bài viết có video chị nên tăng chiều rộng của nội dung một tí để người dùng vừa xem video vừa làm chứ phải bấm mở rộng hết cỡ mới xem được hướng dẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *