8

#09: Vẽ nhiều đường Path rời rạc

Khi sử dụng Pen Tool để vẽ nhiều đường Path rời rạc nhau như tóc, lông mi, v.v… nếu không kết thúc đường Path thì khi vẽ chúng sẽ được nối với nhau chứ không rời rạc ra từng đường. Để kết thúc đường Path, các bạn vẫn giữ công cụ Pen Tool, nhấn Ctrl […]

4

#07 : Copy và nghịch đảo màu Layer Mask

Để copy (duplicate) và nghịch đảo màu (invert) layer mask lên một layer khác cùng một lúc,  nhấn giữ Alt + Shift (cho Win) hoặc Option + Shift (cho Mac), click và kéo thả layer mask thumbnail đến layer khác muốn add layer mask. Nếu chỉ muốn copy mà không nghịch đảo màu, nhấn giữ […]

5

#02 : Cách chọn nhanh Layer

Khi làm việc với 1 file có quá nhiều layers trong Photoshop, đôi khi chúng ta muốn chọn nhanh cái layer đó nhưng không biết nó nằm vị trí nào trong bảng Layer Panel, cũng không biết tên layer là gì (hoặc không có tên) để click chọn. Hãy nhấn phím Ctrl + Alt (trên […]

5

#01 : Opacity & Fill – Keyboard Shortcuts

Khi đang sử dụng bất kỳ công cụ nào trong Photoshop, ngoại trừ những công cụ để tô vẽ, ta có thể dùng phím tắt để chỉnh nhanh thông số Opacity và Fill trong Photoshop. Bấm phím số trên bàn phím để thay đổi thông số Opacity, ví dụ : Bấm số 1 = 10% […]