Kiến thức

#01 : Opacity & Fill – Keyboard Shortcuts

Khi đang sử dụng bất kỳ công cụ nào trong Photoshop, ngoại trừ những công cụ để tô vẽ, ta có thể dùng phím tắt để chỉnh nhanh thông số Opacity và Fill trong Photoshop.

Bấm phím số trên bàn phím để thay đổi thông số Opacity, ví dụ :

  • Bấm số 1 = 10%
  • Bấm số 9 = 90%
  • Bấm số 0 = 100%
  • Muốn chọn 25% thì bấm nhanh phím số 2 và số 5
  • Bấm nhanh 2 lần phím số 0 sẽ là 0%.

Giữ phím Shift + nhấn bất kỳ 1 phím số nào sẽ thay đổi thông số Fill (quy tắc tương tự Opacity ở trên)