Kiến thức

#03 : Cách hiển thị hình chất lượng cao trên Facebook

Để hình của bạn hiển thị ở chất lượng cao trên Facebook, bạn cần đảm bảo save hình ở định dạng JPG hoặc PNG với Color Mode là sRGB. Cách thực hiện trên Photoshop :

  1. Vào menu Edit > Convert To Profile…, ở cửa sổ mới hiện ra, chọn tùy chọn sRGB IEC61966-2.1 trong ô Profile.
  2. Vào menu Image > Image Size… chỉnh Width của hình ở 1 trong 3 kích thước 720px, 960px, 2048px – Height sẽ tự động đổi theo tỉ lệ. Độ phân giải 72dpi.
  3. Save hình ở định dạng JPG hoặc PNG.

1
Để lại câu hỏi và nhận trả lời nhanh qua email.

avatar
mới nhất cũ nhất
Tuyên
Tuyên

thank Uyên very much ^^!