Kiến thức

#06 : Sử dụng Filter nhưng vẫn edit được text

Thông thường, khi bạn áp Filter lên bất kỳ một layer text nào, layer đó sẽ tự động chuyển thành layer pixel, bạn không thể edit được nội dung text trong trường hợp này.

Để khắc phục, trước khi add Filter, bạn hãy click phải chuột vào layer text, chọn Convert to Smart Object, sau đó hãy sử dụng bất kỳ Filter nào lên layer Smart Object này.

Để thay đổi nội dung text, bạn chỉ cần double click vào layer thumbnail của layer Smart Object, hoặc vào menu Layer > Smart Objects > Edit Content…, nó sẽ hiện cửa sổ khác cho bạn chỉnh sửa.

Sau khi chỉnh sửa, nhấn Ctrl + S để lưu nội dung text mới, Photoshop sẽ tự động update qua bên Smart Object với nội dung mới đó.

Tham khảo thêm về Smart Object tại bài “Vì sao nên dùng Smart Object trong Photoshop

One Reply to #06 : Sử dụng Filter nhưng vẫn edit được text

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *