Home Kiến thức #09: Vẽ nhiều đường Path rời rạc

#09: Vẽ nhiều đường Path rời rạc

by Thùy Uyên

Khi sử dụng Pen Tool để vẽ nhiều đường Path rời rạc nhau như tóc, lông mi, v.v… nếu không kết thúc đường Path thì khi vẽ chúng sẽ được nối với nhau chứ không rời rạc ra từng đường.

Để kết thúc đường Path, các bạn vẫn giữ công cụ Pen Tool, nhấn Ctrl (cho win) hoặc Cmd (cho Mac) + click ra ngoài vùng làm việc.

Sau đó click chỗ khác trong vùng làm việc để bắt đầu một đường Path khác.

 

09

You may also like

Để lại câu hỏi và nhận trả lời nhanh qua email.

avatar