Inspiration

30+ Amazing Photo Manipulations

Photo Manipulations đơn giản là cắt ghép ảnh sao cho thật hài hòa và ấn tượng, cách sử dụng màu sắc, ánh sáng và các yếu tố khác nhau để tạo nên một tác phẩm sáng tạo, sống động và gây ấn tượng với người xem. Nay Uyên giới thiệu đến các bạn một số thiết kế photo manipulations mà Uyên cảm thấy đẹp để cùng nhau tham khảo nha.

1Surrealphotographyimagemanipulation

 

2Surrealphotographyimagemanipulation2

3Surrealimagemanipulation_thumb1

4Surrealimagemanipulation_thumb1

5Photomanipulationphotoshop_thumb1

6Photomanipulationphotoshop_thumb1

7Surrealimagemanipulation_thumb1

8Surrealphotographyimagemanipulation1

9Surrealphotographyimagemanipulation1

10Digitalphotomanipulation_thumb1

11Digitalphotomanipulation_thumb1

12Surrealimagemanipulation_thumb1

19Photomanipulationphotoshop_thumb8

20Photomanipulationphotoshop_thumb8

21Surrealphotographyimagemanipulatio1

22Surrealphotographyimagemanipulatio1

23Surrealphotographyimagemanipulatio1

24Surrealimagemanipulation_thumb10

25Surrealimagemanipulation_thumb9

26Surrealphotomanipulation_thumb8

27Surrealphotomanipulation_thumb1

28Photomanipulationphotoshop_thumb

29Digitalphotomanipulation_thumb

30Surrealphotographyimagemanipulatio

31Surrealphotographyimagemanipulatio

32Photomanipulationphotoshop_thumb1

33Photomanipulationphotoshop_thumb8

34Photomanipulationphotoshop_thumb2

35Digitalphotomanipulation_thumb2

36Photomanipulationphotoshop_thumb1

37Surrealphotographyimagemanipulatio1

38Photomanipulationphotoshop_thumb2

2 Replies to 30+ Amazing Photo Manipulations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *