Web Design

Bài 2 : Color Mode sử dụng cho Web

Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn những hệ màu (Color Mode) sử dụng cho Web Design và cách hoạt động của chúng.

One Reply to Bài 2 : Color Mode sử dụng cho Web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *