Kiến thức

Cách đổi màu mắt trong Photoshop – thủ thuật Photoshop

Chúng ta có hàng tá cách để làm việc này, nhưng Uyên muốn hướng dẫn mọi người cách mà Uyên cho là nhanh và đơn giản, hiệu quả nhất. Có thể các bạn có những cách khác để làm nhưng cũng vui lòng xem đây như là một bài viết tham khảo thêm hoặc có thể cách dưới đây sẽ giúp bạn thay đổi màu mắt nhanh hơn.

Thủ thuật này đã được Uyên chia sẻ từ lâu, nay chia sẻ lại trên website để những bạn nào đang tìm hiểu về Photoshop có thể tích góp cho mình thêm một kiến thức hữu ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *