Inspiration

Chiên giòn sản phẩm công nghệ

Ngày nay các bạn không lạ gì với các sản phẩm công nghệ tiên tiến của dòng họ “Ai” như iPhone, iPad, iPod, v.v… Đối với người Việt Nam ta, có thể đó là những món hàng xa xỉ, hoặc cũng có thể đó là những thứ thật tiện dụng mà bạn không thể nào bỏ lỡ. Tuy nhiên, dưới con mắt của photographer Henry Hargreaves, chúng chỉ là những món fast food, những loại đồ ăn nhanh mà con người ta muốn có nó cho bằng được, để rồi khi sử dụng thì có thể dễ dàng vứt bỏ hay lãng quên nó một khi dòng sản phẩm khác mới hơn ra đời.

Đó cũng chính là concept cho một series các tác phẩm photography của ông, chúng ta cùng xem nhé!

External HDD

iPod

iPhone

iPad

Macbook

Nintendo Game Boy

Ear phone

8 Replies to Chiên giòn sản phẩm công nghệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *