Photoshop

Đổi tone màu từ tone màu của ảnh khác

Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi tone màu từ một tone màu của ảnh khác, sử dụng trong ghép hình rất hiệu quả, hoặc tạo những tone màu hoàng hôn. Hãy thử trải nghiệm để tạo thêm nhiều tone màu khác các bạn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *