Photoshop

Phân biệt Gradient và Gradient Map trong Photoshop

Khi blend màu cho ảnh, các bạn rất hay xài Adjustment Layers Gradient Fill và Gradient Map, tuy nhiên có rất nhiều bạn không phân biệt được hai lệnh này. Video này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Gradient và Gradient Map để ứng dụng tốt hơn trong công việc.

2 Replies to Phân biệt Gradient và Gradient Map trong Photoshop

  1. Đang mày mò về gradient fill thì gặp bài này (do search Google) , bạn trình bày rất rõ ràng và thí vị . Xin cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *