Kiến thức

Cách áp dụng và tính tỉ lệ trong layout

Thực ra những con số tỉ lệ như 1.2, 1.414, 1.618, 1.84… ko cho chúng ta cách sắp xếp 1 layout, không…