Kiến thức

Biến ảnh chụp thành hình vẽ truyện tranh Comic/Manga – thủ thuật Photoshop

Thay vì cứ chỉnh màu những bức ảnh của mình thì đôi khi cần thay đổi cho lạ mắt một…