Photoshop

Cách chèn watermark nhanh nhất vào hình ảnh

Trước khi upload bất kỳ 1 hình ảnh hay thiết kế nào của bạn làm lên trên mạng internet thì…