Kiến thức

Đổi Tone màu từ Tone màu của ảnh khác – thủ thuật Photoshop

Đôi khi gặp một bức ảnh có màu sắc đẹp hợp ý với bạn, bạn muốn bức mình mà mình…