Kiến thức

Hiệu ứng chồng ảnh bằng Blending Options – thủ thuật Photoshop

Những hiệu ứng chồng ảnh, hay tạo một bức ảnh thông thường trở hơn lạ mắt hơn thì với thời…