Kiến thức

Custom Shape và chuyển Path thành Shape trong Photoshop – thủ thuật Photoshop

Custom Shapes là một cung cụ có trên Photoshop, giúp chúng ta ngoài việc vẽ các hình cơ bản như…