Photoshop

Ghép Người Đứng Dưới Nước

Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn ghép hình đơn giản ở môi trường nước. Các bạn có thể…