Kiến thức

Phân biệt Gradient và Gradient Map – thủ thuật Photoshop

Khi blend màu cho ảnh, các bạn rất hay xài Adjustment Layers Gradient Fill và Gradient Map, tuy nhiên có…