Kiến thức

Vẽ vòng tròn Olympic trong Adobe Illustrator

Logo Olympic có nghĩa cho sự kết nối đoàn kết của 5 vòng tròn – đại diện cho 5 châu…