Kiến thức

Vẽ icon lửa dễ dàng trong Adobe Illustrator

Tiếp tục với những video bắt đầu với Adobe Illustrator, trong video này Thùy Uyên sẽ hướng dẫn bạn cách…