Kiến thức

Hiệu ứng ảnh với Splash Brush – thủ thuật Photoshop

Thay vì chỉnh sửa màu sắc hoặc là biến các ảnh chụp thành tranh vẽ thì trong thủ thuật Photoshop…