Kiến thức

Tạo hiệu ứng Metahuman trong Photoshop – Thuỳ Uyên

Một trong những thủ thuật khá là hay trong Photoshop đó là tạo ra một hiệu ứng nào đó, và…