Kiến thức

Phân biệt Opacity, Fill và Flow – thủ thuật Photoshop

Nếu bạn đang chưa hiểu rõ về cách phân biệt giữa Opacity và Flow của công cụ Brush, cũng như Opacity…