Kiến thức

Nhận diện Font từ hình ảnh bằng Photoshop

Là một người designer, chắc hẳn bạn nhiều hơn một lần sử dụng WhatTheFont để nhận diện giúp font trong…