Kiến thức

Hiệu ứng ảnh với Square Brush – thủ thuật Photoshop

Tiếp nối với phần video tạo hiệu ứng hình ảnh dạng Color Grid đẹp mắt để làm avatar thì trong…