Kiến thức

Cách tạo hình trắng đen bằng Photoshop

Không chỉ là blend lại màu của một bức ảnh, tạo hình trắng đen sẽ gồm cách bạn tách nền…