Kiến thức

Cách vẽ Retro Badge và Starburst Effect bằng Shape – thủ thuật Photoshop

Shape là công cụ để có thể vẽ các hình ảnh đơn giản và sau đó có thể tuỳ biến…