Kiến thức

Phân biệt màu RGB & CMYK, khử ảnh ám vàng, phân biệt Levels & Curves, sử dụng Content Aware

Không giống với các bài video giới thiệu rõ ràng về một thủ thuật với Photoshop, đây là một video…