Kiến thức

Vẽ biểu cảm khuôn mặt trong Adobe Illustrator

Sau hai video khởi đầu khá đơn giản về Illustrator thì trong video thứ 3 này, Thùy Uyên sẽ gửi…