Kiến thức

Vẽ logo Go-Việt bằng Adobe Illustrator

Một ngẫu hứng tình cờ trong ngày khi Uyên nhìn thấy rất nhiều logo của Go-Việt ngoài đường, nên Uyên…