Photoshop

Tạo hiệu ứng Color Grid cho hình ảnh

Video này mình hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng Color Grid cho hình ảnh bằng Photoshop. Color Grid là một hiệu ứng hiển thị hình dưới dạng ô lưới nhiều màu sắc khác nhau, các bạn có thể sử dụng để làm avatar cũng rất đẹp.

2 Replies to Tạo hiệu ứng Color Grid cho hình ảnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *