Uncategorized

Tạo hiệu ứng mặt nước phản chiếu

Video này mình hướng dẫn cho các bạn cách để tạo giả hiệu ứng mặt nước phản chiếu cho hình, có thể giúp hình của bạn có được một góc nhìn khác đẹp và lạ mắt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *