Photoshop

Tạo Tone Màu NashVille Trong 1 Phút Photoshop

Để tiếp theo series 1 Phút Photoshop, video này Uyên chia sẻ cho các bạn cách tạo tone màu nashville trong 1 Phút Photoshop, đây là tone màu giống màu trong ứng dụng Instagram được rất nhiều bạn yêu thích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *