Kiến thức

Xoá vật thể ra khỏi hình – thủ thuật Photoshop

Xoá vật thể ra khỏi hình không còn là điều lạ lẫm với chỉnh sửa hình ảnh, với cách đơn giản là ngay trên điện thoại thì xoá vật thể trong Photoshop vẫn mang lại nhiều lợi ích và sự khác biệt.

Trong Photoshop cách để xoá vật thể ra khỏi hình ảnh sẽ sử dụng 2 công cụ chủ yếu là Content Aware và Clone Stamp, bằng cách chọn vùng cần xoá Content Aware sẽ giúp bạn xoá được vật thể được chọn, nhưng trong nhiều trường hợp xoá vật thể khó thì sẽ cần đến Clone Stamp để giúp hình ảnh tự nhiên và đồng nhất hơn, cùng đó sẽ kèm theo một thủ thuật nhỏ khác để bạn có thể xoá vật thể ra khỏi hình ảnh một cách hoàn hảo nhất.