Photoshop

Xóa vật thể ra khỏi hình

Trong quá trình xử lý ảnh, chúng ta phải loại bỏ những chi tiết thừa hoặc xóa những vật thể không mong muốn ra khỏi hình, nhiều người gặp vấn đề này mà không biết cách xử lý. Video này của mình sẽ giúp các bạn xóa vật thể ra khỏi hình một cách nhanh chóng, nhẹ nhàng nhất.

One Reply to Xóa vật thể ra khỏi hình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *