Đưa hình ảnh về đúng màu trong 1 phút với Photoshop

Có nhiều trường hợp như bỗng một ngày bức ảnh mà bạn chỉnh màu trước đó bây giờ trông nó không đẹp nữa mà bạn lại không còn lưu source gốc của bức ảnh, nhưng bạn lại muốn đưa bức ảnh về đúng màu trước đây thì trong phần thủ thuật nhanh với Photoshop này, Uyên sẽ chỉ cho các bạn một công cụ trong Photoshop sẽ giúp bạn.

Có thể bức ảnh sau khi xử lý lại sẽ không hoàn hảo như source gốc ban đầu nhưng đây cũng là một cách chữa cháy phần nào để bạn có thể chỉnh lại màu mới cho bức hình cũ của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *