Ebooks – The Guide To Wireframing

The Guide to Wireframing là một cuốn ebook free được soạn bởi UXPin, được download bởi hơn 6000 designers, project managers, engineers và những người đang làm sản phẩm khác. Đây là một trong những cuốn ebook không thể thiếu nếu bạn đang làm công việc về UX/UI Design.

the_guide_to_wireframing_cover

  • Ngôn ngữ: English
  • Số trang: 119
  • Dung lượng: 16.5MB

Các bạn có thể download ebook tại đây:

[sociallocker]download[/sociallocker]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *