Kiến thức

Phân biệt Clone Stamp và Healing Brush – thủ thuật Photoshop

Trong quá trình sử dụng Photoshop để retouch hay xử lý ảnh, các bạn rất hay phải sử dụng công…