Kiến thức

Áp chất liệu vào chủ thể bằng Displacement Map – thủ thuật Photoshop

Với Photoshop thì có rất nhiều cách để các bạn ghép một chất liệu vào một vật thể nào đó….