Tính năng nâng cấp Content-Aware Fill trên phiên bản 2018

Một lợi thế khi mà bạn sử dụng những phiên bản mới nhất của Photoshop đó là những tính năng mới, những hỗ trợ tốt hơn khi mà Adobe ứng dụng AI vào các công cụ, khiến các công cụ thông minh hơn và giúp bạn sử dụng Photoshop đạt hiệu quả cao hơn.

Đây là luôn luôn là những lợi thế mà phiên bản Photoshop cũ không thể nào có được, trong video này, Uyên sẽ giới thiệu một trong những thay đổi với phiên bản Photoshop mới từ CC 2018 và mới nhất là CC 2019 là tính năng Content-Aware Fill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *