Xử lí hình bị lệch góc chụp trong Photoshop

Với các hình ảnh đã được chụp xong, chuyện bị lệch góc chụp không phải là hiếm gặp, bởi nhiều khi nó quá nhỏ mà màn hình trên thiết bị sẽ hơi khó thấy, hoặc là chúng ta không thể ý nhưng vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng bởi Photoshop.

Bao gồm 2 cách chính để xử lí các hình bị lệch là gồm Crop hoặc là dùng Ruler Tool, với hai công cụ mạnh mẽ này cũng đã đủ giúp bạn xử lí lại các hình ảnh bị lệch bị méo, nhưng đó mới là xử lí thô thôi nên sẽ cần đắp lại các phần bị cắt để tổng thể bức hình hài hoà lại, và được trình diễn chi tiết bên trong video.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=ethU9vtYhsM[/embedyt]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *