Cách sử dụng Puppet Warp trong Photoshop

Puppet Warp là một chút giống như các bộ lọc Liquify. Nó hoạt động bằng cách đặt một lưới trên ảnh. Chức năng này cũng có thể bẻ cong cơ thể, thay đổi chuyển động nhưng là dựa vào các khớp xương mà bạn định hình bằng Puppet Warp.

Tính năng Puppet Warp cũng không còn quá mới, bạn có thể tìm hiểu thêm thì đã có từ Photoshop CS5, tính năng này được sử dụng nhiều trong mỹ thuật hơn là chỉnh sửa ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *