Tài Nguyên

Free Split Toning Lightroom Preset

Bài viết này mình chia sẻ cho các bạn một Lightroom preset với tone màu violet và gold, hy vọng các bạn sẽ thích.

[image-comparator left=”https://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-1-before.jpg” right=”https://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-1-after.jpg” width=”100%” classes=”hover”][/image-comparator]

[image-comparator left=”https://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-2-before.jpg” right=”https://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-2-after.jpg” width=”100%” classes=”hover”][/image-comparator]

[image-comparator left=”https://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-3-before.jpg” right=”https://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-3-after.jpg” width=”100%” classes=”hover”][/image-comparator]

[image-comparator left=”https://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-4-before.jpg” right=”https://uyen.vn/wp-content/uploads/2015/07/free-split-tone-lr-4-after.jpg” width=”100%” classes=”hover”][/image-comparator]

Các bạn có thể download preset tại đây:

[sociallocker]

download
[/sociallocker]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *