Mở những tính năng ẩn trên Photoshop

Tiếp tục là một video mẹo vặt thứ hai dành cho các bạn, trong video này, Thùy Uyên sẽ hướng dẫn đến các bạn cách mở những tính năng ẩn được giấu sâu trong Photoshop và đem chúng ra ngoài khu vực làm việc của mình, hoặc đơn thuần là trang trí giao diện Photoshop thêm tí màu sắc cho để nhìn Photoshop nó lạ lạ hơn tí.

Video mẹo vặt đầu tiên của Thùy Uyên là mẹo vặt dùng Lens Flare trên Photoshop, các bạn có thể tham khảo lại tại bài viết này nhé:

Còn bây giờ là video chính của bài viết này:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *