Sử dụng công cụ Open-path Shape và Closed-path Shape

Như các bạn đã biết, Adobe Illustrator là một tập hợp các công cụ vẽ nguyên thủy, là bước khởi đầu để tạo nên các hình vẽ đa dạng và phức tạp. Tất cả những hình tưởng như rắc rối, lại được kết hợp từ những shape rất đơn giản ban đầu.

Khi chúng ta vẽ logo hay những hình ảnh được tạo bởi những shape cơ bản, chúng ta thường phải sử dụng công cụ Open-path Shape và Closed-path Shape. Nay mình tổng hợp lại các lệnh tương tác cho hai công cụ này để các bạn thực hiện thao tác được dễ dàng hơn.

CÔNG CỤ OPEN-PATH SHAPE

open-pathshape


CÔNG CỤ CLOSED-PATH SHAPE

closed-pathshape

  1. Cái công cụ close path… mà hình vuông chị ví dụ hình trên của em không hiện ra bảng đó, chỉ vẽ được mỗi hình vuông, làm thế nào để hiện lên như hình của chị ạ?
    Em cảm ơn!

    1. Em click chuột vào công cụ, giữ 1 xíu nó sẽ hiện cái bảng đó lên, hoặc click phải chuột vào công cụ nó cũng hiện 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *